Dodacie podmienky

Doprava a dodacie podmienky internetového obchodu www.zvukasvetlo.sk. prevadzkovaného spoločnosťou SOUND and LIGHT, s.r.o.

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak nie je uvedený iný dátum dostupnosti produktu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní (podľa terminu dodania pri realizácií objednávky) od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 7. Doprava v rámci SR do 24hod v prípade ak je tovar skladom, resp. od termínu vyexpedovania. Tovar je doručený priamo na adresu kupujúcemu, ktorú si kupujúci určil pri uzatváraní objednávky.
  V prípade ak kupujúci nie je doma spojí sa s Vami kuriér zo zvolenej prepravnej spoločnosti a dohodne si s Vami náhradný termín a miesto vyzdvihnutia zásielky.
 8. Doprava v rámci ČR do 48hod v prípade ak je tovar skladom, resp. od termínu vyexpedovania. Tovar je doručený priamo na adresu kupujúcemu, ktorú si kupujúci určil pri uzatváraní objednávky.
  V prípade ak kupujúci nie je doma spojí sa s Vami kuriér zo zvolenej prepravnej spoločnosti a dohodne si s Vami náhradný termín a miesto vyzdvihnutia zásielky.
 9. Osobný odber je možné zrealizovať na ktorejkoľvek predajni, ktorú si kupujúci určil v objednávke.
 10. Zasielky je možné sledovať on-line prostreníctvom klikni TU!

Platby

Je možné platiť nasledovnými spôsobmi uvedenými nižšie.

 1. Pri platbe na dobierku, ak je miesto doručenia v rámci Českej republiky platíte v mene CZK.
  Suma v EUR je prepočítaná aktuálnym kurzom v ČR v deň expedície podľa NBS (Národnej banky Slovenska)
 2. Pri platbe na dobierku v rámci Slovenskej republiky platíte v mene EUR.
 3. Kupujúci majú možnosť platiť aj formou VUB ePlatby, VIAMO, TatraPay, prípadne platba prevodom priamo na náš bankový účet vedený vo VUB Banke za použitia nasledovných údajov:

  Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
  BIC/SWIFT: SUBASKBX
  IBAN: SK78 0200 0000 0027 5883 0154
  Číslo účtu: 2758830154
  Kód banky: 0200
  Variabilný symbol: Je číslo objednávky

 4. V prípade ak kupujúci zrealizuje platbu prevodom zo svojej banky pričom nepoužije naše integrované systémy na úhradu, považujeme platbu uhradenú až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.
 5. Kupujúci má ďalej možnosť využiť úhradu formou online platby kreditnou prip. debetnou kartou typu VISA, Maestro alebo MasteCard.
 6. Naši veľkoobchodný partneri môžu využiť na základe žiadosti platbu na zálohovú faktúru tj. platbu vopred.
 7. Nie je možnosť využiť nákup na faktúru so splatnosťou.
 8. Pri osobnom odbere na predajni je možnosť platby iba v hotovosti.