Kontaktné informácie

SOUND and LIGHT, s. r.o.
Mlynarovičova 2
851 03 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje
Obchodné meno: SOUND and LIGHT, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava

IČO: 45 580 588
DIČ: 2023051415
IČ DPH: SK2023051415

Obvodný úrad v Bratislava
Obchodný register Okresného súdu BA I, vložka č: 65449/B oddiel Sro


Bankové spojenie
Peňažný ústav: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu: 2758830154 / 0200
IBAN: SK78 0200 0000 0027 5883 0154
BIC/SWIFT: SUBASKBX


Kontaktné telefónne čísla:
Hotline: +421 (0)948 801 888
Prenájom techniky: +421 (0)948 801 888
Predajňa Bratislava: +421 (0)903 801 080


Ďalšie dôležité kontakty:
Obchodné oddelenie: obchod@zvukasvetlo.sk
Prenájom techniky: info@zvukasvetlo.sk
Bazár a vaša inzercie: bazar@zvukasvetlo.sk


Odberné miesto BRATISLAVA
Staré Grunty 36
841 04  Bratislava
Slovenská republika
E-mail: predajnaba@zvukasvetlo.sk


Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 09:00 – 17:00
Sobota:                Len po telefonickej dohode
Nedeľa:                zatvorené
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00


Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07  Bratislava 27
Tel.: 02/ 58272 172-3
Fax: 02/ 58272 170
E-mail: lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk