Nákup bez DPH

SOUND and LIGHT, s.r.o.. je slovenský dodávateľ, registrovaný platca DPH.

Ak nakupujete ako zahraničný registrovaný platca DPH (firma, organizácia) máte v rámci EÚ možnosť nakúpiť u nás tovar automaticky bez DPH. (samozdanenie)

Ako nakúpiť bez DPH

Stačí pri objednávke na FIRMU uviesť registračné číslo platcu DPH, fakturačnú a dodaciu adresu. Nákup s 0% DPH pre vašu spoločnosť potvrdíme, akonáhle overíme všetky údaje.

Tovar objednaný na doručenie kuriérskou spoločnosťou, môže byť zaslaný iba na adresu sídla alebo prevádzky spoločnosti, ktorá je uvedená na platnom výpise z obchodného alebo živnostenského registra.

Osobný odber objednávky bez DPH môže vykonať iba konateľ spoločnosti, alebo osoba s úradne overenou plnou mocou. 
Ak tovar príde osobne prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné úradne overené splnomocnenie konateľa spoločnosti a  č. OP zamestnanca.